مدیریت و سازمان

عناوین دوره ها

مدیریت منابع انسانی
تفکر استراتژیک
ارزشیابی و ارزیابی عملکرد کارکنان
استراتژی های بازاریابی
مدل های تصمیم گیری در مدیریت
مدیریت استرس
مدیریت رفتار سازمانی
اصول مدیریت و سرپرستی
انگیزش در کارکنان
تشریح مدل تعالی سازمانی EFQM
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
مدیریت بحران
مدیریت تعارض و فنون مذاکره
مهارت های ارتباطی مدیران
روانشناسی صنعتی و سازمانی
مدیریت دانش
اصول مذاکرات و خریدهای خارجی / داخلی
مدیریت تغییر و تحول در سازمان
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
مدیریت و کنترل پروژه
 
فرم ثبت نام در دوره های آموزشی آکادمی کامیاران
 1. نام و نام خانوادگی :(*)
  Invalid Input
 2. نام پدر :
  Invalid Input
 3. کد ملی:(*)
  Invalid Input
 4. پست الکترونیک:
  Invalid Input
 5. نام دوره مورد نظر خود را وارد نمایید ؟(*)
  Invalid Input
 6. شماره تماس :(*)
  Invalid Input
 7. نحوه آشنایی با این دوره ؟(*)
  Invalid Input
 8. (*)

    تغییر کدInvalid Input